Leerkring Digitale Werkplaatsen (besloten)

Voor wie? Digitale Werkplaatsen (besloten)

Wat? Opfrissessie voor projectleiders

Wanneer? Donderdag 13 oktober 2022 10:00-11:00 uur

Deze sessie staan we stil bij de verschillende tools en goede voorbeelden die we over de jaren hebben opgebouwd. Veel staat op onze website, en in aanvulling daarop organiseren we deze sessie voor projectleiders. Uiteraard ook met genoeg ruimte voor vragen en onderling uitwisselen.