Webinar groen herstel: Versnelling van de regionale energietransitie beroepsonderwijs

Welke slimme rol kunnen pps’en in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie met voldoende vernieuwingskracht? Voldoende gekwalificeerde mensen en lerend vermogen zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen. In regio’s, sectoren en samenwerkingsverbanden gebeurt veel moois, maar vaak versnipperd.  Met een regionale energiestrategie (RES) versnellen partijen de energietransitie in hun regio. Ze komen tot een zorgvuldige keuze voor duurzame energieopwekking en de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Maar wat betekent dat voor human capital?

Vraagstelling: Hoe zijn energietransitie en innovatie op regionaal niveau slim te koppelen aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid? Kun je met slim (om)scholen, slim innoveren en slimme arbeidsmobiliteit (bijv. van gas- en aanverwante sectoren naar groene sectoren) voorsorteren op groene, toekomstbestendige banen? Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. Reden te meer om de regionale energiedialoog vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet en aanspreekbaar? Kortom, hoe verbinden we innovatie, leren en werken aan de regionale klimaatambities?

Link naar het webinar.

Spreker: Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland

Tafelleiders: Tijdens dit webinar zullen we naast een plenaire deel, ook in kleine groepen werken aan de versnelling van de energietransitie. Onder begeleiding van:

  • Patricia Prufer, Tilburg University en Rob de Jeu, Berenschot                                   
    Traject transitiepaden + pilots. Hoe zou het instrument de regionale energietransitie kunnen helpen versnellen?
  • Irmgard Noordhoek, Beleidsadviseur Arbeidsmarkt&Onderwijs, Provincie Noord-Holland
    Hoe zorgen we ervoor dat “nu dan toch echt” meer mensen een toekomst in de energietransitie gaan zoeken (er wordt veel (techniek) promotie gedaan en toch lijkt de kansen danwel de aantrekkelijkheid ervan moeilijk geaccepteerd te worden)   
  • Robert Koch, ROC midden NL directeur Tech Campus
    Aansluiting regionale agenda (Economic Board Utrecht), urgente vraagstelling bedrijfsleven en overheden
  • Arno van Houwelingen – senior onderwijsadviseur Gemeente Gorinchem en Adrienne Vertooren – kwartiermaker Innovatie- en Afstudeercentrum (het IAC)
    De regio Gorinchem eo kenmerkt zich door veel kleine MKB bedrijven die niet gewend zijn om samen te werken aan innovaties, terwijl samenwerking juist de innovaties kunnen versnellen. Hoe stimuleren we samenwerking tussen bedrijven binnen het IAC en vervolgens de koppeling naar het onderwijs en samenwerking met onderwijs?
  • Liza en Ardjan Hotspot Urban Greening, Curio
    Wat heeft de medewerker van de toekomst nodig… welke handvatten willen wij als opleider meegeven, om een zo’n goed mogelijke doorstroom of arbeidskracht af te leveren. en wat kunt u als bedrijf, instelling, organisatie betekenen hierin.
  • Roeland Hogt, practor Automotive bij Noorderpoort
    De good practice is het raamwerk (ontwerp onderwijs en ontwerp samenwerking) waarin we deze ontwikkeling van twee nieuwe keuzedelen duurzame stadlogistiek en (nieuw) Mobility as a Service met andere opleidingen, overheden en bedrijven vormgeven. De probleemstelling is hoe we deze ontwikkeling inbedden in het human capital vraagstuk dat volgt de landelijke uitvoeringsagenda duurzame stadslogistiek 2025.
  • Odile Rasch, programmamanager RES NHN
    In onze regio is een bloeiende samenwerking tussen onderwijs (MBO en HBO), de arbeidsmarkt, de overheid en het bedrijfsleven. Wij zien vijf succesfactoren: regie in de regio, focus, concrete projecten, geld en urgentie. Welke factoren leiden tot succes?               
  • Jan Oosting, SEECE
    Hoe bouwen we aan wederkerige samenwerking in de regio met bedrijven, mbo, hbo, provincie en gemeentes rond het human capital-vraagstuk?  Dat is volgens ons de sleutel om de puzzel van meer (goed opgeleide) mensen voor de energietransitie zo te leggen dat we alle RES-ambities ook kunnen realiseren?
  • Martin de Haan, VTI Amsterdam
    Masterclass Infrastructuur: Creëren van contextrijke infrastructuur is heel belangrijk om te kunnen leren (en experimenteren) voor de energietransitie.

Dit webinar is de eerste uit een reeks van vijf waarin de rol van pps’en centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie, Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Programma RES, Netherlands Enterprise Agency (RVO), en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Dit webinar is interessant voor jou als je werkzaam bent bij een:

  • MBO/HBO instelling: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen zullen hierin mee moeten gaan, zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Wat betekent deze energietransitie concreet voor onderwijs en bijscholing? Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • PPS: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Waar ligt de kracht van een pps en op welke manier kun je als pps bijdragen aan het groen herstel? Hoe breng je jezelf in positie aan de juiste tafels?Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Bedrijf: De energietransitie vraagt veel van bedrijven. Voor welke opgaves kom jij te staan? En wat vraagt dat van je innovatie en R&D? en van je mensen? Moeten ze bijgeschoold worden en hoe ga je dat doen? Als er nu niks gebeurt dan ontstaat er straks een groter tekort aan geschoolde mensen. Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Overheid: De energietransitie heeft impact op de regionale economie: De RES-sen vragen om regie. Duurzame innovaties krijgen massa en een bedrijfsmodel.Dit alles heeft impact op de regionale arbeidsmarkt. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Welke stimulerende en faciliterende rol speel je daar in als overheid?

 


Voornaam*

Achternaam*

Organisatie*

Betrokken bij PPS (indien van toepassing)

E-mailadres*

Overige vragen/opmerkingen