Business modellen

Hoewel een PPS natuurlijk niet winstgevend hoeft te zijn, is het vinden van een kostendekkend businessmodel wel essentieel. Iedere PPS moet werkelijk van toegevoegde waarde zijn voor partners en klanten, zoals bedrijven, instellingen, onderwijs, docenten, studenten en regionale overheden. Het Business Model Canvas biedt een goed startpunt. Dit slimme instrument helpt bij het vinden van de juiste balans tussen economische, maatschappelijke en sociale waarde. Op basis van het Canvas zijn vijftien businessmodellen uit de praktijk van PPS uitgewerkt, ter inspiratie.

Initieel onderwijs

Opleidingshuis

Leren in de praktijk

Entreeonderwijs

Practoraat

Innovatie

Onderzoekshuis

Innovatiewerkplaats

Innovatieteams

Leven lang leren

Trainingsbureau

Faciliterende modellen

Laboratorium

Verkoopkantoor

Projectbureau

Randvoorwaardelijke modellen

Loket

Marketingorganisatie

Netwerkorganisatie

Extra

Inzet van studenten

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl