Extra begeleiding en nazorg mbo: €24,5 miljoen beschikbaar

21-01-2021

Overheid #Mbo-initiatief #Nieuws #Regelingen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Onderzoeken en actuele cijfers geven aan dat jongeren kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt en dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen periode snel is opgelopen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wilt met het beschikbaar stellen van de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022, mbo-instellingen de mogelijkheid bieden om de jongeren met een grote kans op werkloosheid extra begeleiding en nazorg geven.

Met deze regeling kunnen mbo-instellingen subsidie aanvragen om in 2021 en 2022 laatstejaars studenten tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk of om gediplomeerde schoolverlaters tot 27 met een grote kans op jeugdwerkloosheid nazorg te geven bij de overstap naar een vervolgopleiding, het vinden van werk of het doorsturen naar instanties die hen kunnen begeleiden naar werk.

In totaal is er €24,5 miljoen beschikbaar. Van 22 januari tot en met 22 februari kan deze subsidie worden aangevraagd. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter