Bijeenkomst Katapult NGF inzake de 0-meting (besloten)

Als onderdeel van de aanvraag zal jullie worden gevraagd een nulmeting in te vullen. Een format hiervoor is in de maak en zal binnenkort aan jullie worden toegestuurd. Een aantal van jullie heeft hierover in een klankbordgroep meegedacht, waarvoor veel dank!  Tijdens deze bijeenkomst zullen we de nulmeting kort kunnen toelichten en jullie eventueel vragen kunnen stellen.