Webinar Expeditie-regeling (min SZW)

Kortgeleden heeft het ministerie van SZW een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd. Deze Expeditie-regeling heeft als doel om bestaande kennis over Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen verder door te ontwikkelen en breder toepasbaar te maken, en ook om ruimte te geven aan vernieuwende experimenten op het gebied van DI en LLO. Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband van praktijk (bijvoorbeeld een werkgevers- of werknemersorganisatie, een O&O fonds of een branchevereniging), in samenwerking met een onderzoeksinstelling. In de bijlage vind je een kort overzicht van de regeling.

De gehele regeling is te vinden via Staatscourant 2022, 11641 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Meer informatie over het proces is te vinden op Expeditieregeling | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Om de regeling nader toe te lichten en om vragen die leven voor het opengaan van het aanvraagtijdvak te kunnen beantwoorden, zal er een Webinar worden georganiseerd.
Dit Webinar vindt plaats op 17 mei 2022, van 15:30-16:30 en is te volgen via deze link

We willen je ook uitnodigen om eventuele vragen al van te voren te stellen, zodat we deze in het Webinar mee kunnen nemen. Dit kan door te mailen naar expeditieregeling@minszw.nl.