Op 1 oktober 2019 vond de derde editie van de Katapultdag plaats. Bekijk hier de terugblik van deze inspirerende dag!

Op 1 oktober 2019 vond de derde edite van de Katapultdag plaats!

Elke student les in een pps. Dat is de ambitie van Katapult. Tijdens de Katapultdag 2019 op 1 oktober maakt aanjager Pieter Moerman bekend dat er inmiddels 80.000 studenten bereikt worden met publiek privaat samenwerkingen.

Uit de nieuwe impactmeting* blijkt dat er 324 publiek-private samenwerkingen (mbo en hbo) participeren in het Katapultnetwerk. Het aantal bedrijven dat meedoet tikt bijna de 10.000 aan.

Vijf procent
Tijdens de opening van de dag reflecteert aanjager Pieter Moerman op de nieuwe cijfers: “Hoewel het aantal studenten dat les heeft in een pps toeneemt, gaat het eigenlijk nog maar om vijf procent van alle studenten. In de samenwerkingen wordt nu geëxperimenteerd in prototypes. Maar het wordt tijd om nog meer op te schalen en echt impact te maken. Het is ons doel om in 2025 maar liefst 25 procent van alle hbo en mbo studenten te bereiken.”

Verdomd lastig
Moerman noemt een tweede ambitie voor de toekomst: “We zien nu nog te vaak dat er in één regio verschillende initiatieven plaatsvinden. Dit heeft te maken met politiek en geldstromen. Het is aan ons om ook hier meer samen op te trekken.” Ook ziet Moerman een interessante trend in het netwerk: “Wat opvalt, is dat we steeds meer multidisciplinair gaan samenwerken. Dat is een goede ontwikkeling, maar ook verdomd lastig. Want elke sector heeft zijn eigen taal, het kost tijd om elkaar te leren kennen.”

Ontmoetingsplek
Joeri van Steenhoven, collegelid Hogeschool Leiden, ziet deze tendens ook: “Het convergeert: zorg en technologie, bijvoorbeeld. Dit geeft een nieuwe dynamiek: daar waar plekken letterlijk tegen elkaar aanbotsen, ontstaat innovatie. Het wordt daarom steeds belangrijker om een ontmoetingsplek te hebben waar sectoren elkaar ontmoeten. Mijn oproep is daarom: creëer die plek!”

Transformaties
Na drie jaar is de relevantie van de Katapultbeweging volstrekt niet afgenomen. “Integendeel”, zegt Hans de Jong, President van Philips Nederland. “We hebben momenteel te maken met grote maatschappelijke transformaties. Digitalisering, vergrijzing en de energie transitie, om maar wat te noemen. We hebben de competenties van nieuwe jonge mensen hard nodig. Iedereen praat erover, we zijn het vreselijk met elkaar eens. Maar ga nou eens dóen en die leercurve in. Daar gaat Katapult over.”

Hulp
Nog een laatste tip voor de deelnemers? Vicevoorzitter van de Universiteit Twente, Mirjam Bult: “Probeer zoveel mogelijk van elkaar te leren. DUS-I -Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen- kan helpen, PTvT kan meedenken als critical friend. Je hoeft het niet alleen te doen, dus vraag die hulp!”

Meer lezen?
- Bekijk een selectie van foto's in galerij hieronder.
- *De cijfers in de impactmeting zijn gebaseerd op een enquête die in het voorjaar van 2019 is afgenomen onder 191 samenwerkingsverbanden, en de netwerkkaart met ruim 300 samenwerkingsverbanden en hun partners. Lees hier de publicatie met de laatste cijfers over publiek privaat samenwerken.

- Zien welke bedrijven meedoen in jouw regio? Kijk op de netwerkkaart.
- Presentaties van Ruben HorbachKees KlompNathalie Lecina en Werner Schouten.