Inspirerend; ondernemend; open mind

Sinds Jeroen directievoorzitter is van het MBO College Hilversum, is publiek private samenwerking op allerlei manieren verankerd in de school. Natuurlijk doet hij dat met een heel team, maar zijn persoon daarin is wel van grote invloed. Hij koppelt snel gemeente, bedrijven en medewerkers/docenten aan elkaar en zorgt ervoor dat zij samen vol energie aan de slag kunnen. Wanneer het tegenzit kan hij net dat zetje geven om het toch te laten slagen. Daarnaast is hij heel goed in het ruimte geven aan andere mensen om zich te ontwikkelen en met zijn vermogen om anderen te inspireren werkt dat heel goed.   Voorbeelden zijn de verkorte mbo-4 opleiding Mediatechnologie (met baangarantie en in samenwerking met mediabedrijf NEP), De Beroepshavo, waar studenten op innovatieve wijze werken aan vraagstukken uit de stad, de PPS XR Lab en projecten als Music Masters (samenwerking poppodium en studenten). Ook naast zijn werk als directievoorzitter is hij actief in het PPS-veld, o.a. als bestuurslid van Media Perspectives, een publiekprivaat platform voor talent en innovatie in de media. In zijn vorige functie als directeur Schiphol College heeft hij ook laten zien hoe het MBO en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden.


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt (hoe omschrijven anderen jou vaak)?
Inspirerend, ondernemend en open mind.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Dat ik steeds beter in staat ben om anderen in positie te brengen (en hun potentieel te benutten) om hun eigen initiatief/idee van de grond af te krijgen. Ik ben dan in staat eventuele “wachttorens” weg te nemen of zelf weg te laten halen.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Ik denk zelf dat de scheiding tussen PPS en “onderwijs” meer komt te vervallen. Een PPS wordt niet meer gezien als iets wat apart staat en dat doen we er bij, maar valt onder de categorie het nieuwe normaal. Het is belangrijk om dit te koppelen aan doelgroepenbeleid in het onderwijs. Niet voor iedereen is leren & werken Of werken & leren  in de praktijk de beste vorm om te leren. We zullen dus steeds meer maatwerk moeten leveren in het onderwijs. 

Dé inspiratiebron van Jeroen:
Otto Scharmer (Theory-U)