Inspiratie; verbindend; innovatief

Dankzij de visie, het doorzettingsvermogen en de verbindende kracht van John is House of Hospitality een PPS van betekenis voor de Hospitality in de MRA en daarbuiten.


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Inspiratie, verbindend en innovatief.

Wapenfeit: waar ben je trots op? 
De ontwikkeling en uitvoering van 12 full hybride leerwerk omgevingen in de metropoolregio waar studenten leren op de werkvloer van toonaangevende hospitality bedrijven.

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Publiek privaat samenwerken wordt meer en meer de wijze waarop maatschappelijke vraagstukken van duurzame oplossingen worden voorzien in vernieuwend ecosysteem rond werken, leren, onderwijs en innovatie.

Wat was jouw inspiratiebron?
Mijn inspiratiebronnen waren studenten en het boek van Kaats & Opheij, Leren samenwerken tussen organisaties.