Pleitbezorger

Altijd betrokken bij Limburgse pps'en. Geeft ook veel aandacht aan provincie brede kennisgeving tussen pps'en en interactie op thema Leven Lang Ontwikkelen.


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Pleitbezorger betere samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Binnen domein Techniek/technologie mede stimulator en ondersteuning voor een aantal Limburgse pps-en.

Voor welke (maatschappelijke) uitdaging zie jij pps als oplossing?
                - Verduurzaming van de samenwerking, hoe blijft mkb aangehaakt.
                - Doorbraak in onderwijssystemen ihkv LLO

Wat was jouw inspiratiebron? 
Geen boeken of films, maar enthousiaste mensen!