Faciliteer; inspireer

Matthijs heeft met zijn kennis en expertise rond publiek privaat samenwerken, het werken vanuit de bedoeling (purpose driven) een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van House of Hospitality en de daarmee samenhangende verduurzamingsstappen. Matthijs blijft zich onverminderd enthousiast, wat er ook op zijn pad komt, inzetten voor de betekenis economie. Zo gaaf en inspirerend, ook om zijn boek "Impact" te lezen! 


Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Ik faciliteer en inspireer PPS-en om de impact puzzel (duurzame businessmodellen) te leggen.

Wapenfeit: waar ben je trots op? 
De Katapult publicatie over de publiek private businessmodellen, de PPS Businessmodeltraining (8x 3 dagen!), de talloze businessmodel sessies die ik samen met andere Katapult-aanjagers mocht invullen, het boekje SAMEN van het ROC van Amsterdam over de (businessmodellen van) alle PPS-en.  

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Ik zie PPS-ontwikkeling als dé stap om regionale IMPACT te maken, maatschappelijke vraagstukken op te lossen in de quadripple helix (ondernemers, overheid, onderwijs en burgers). Daarnaast zie ik dat de PPS-en het beroepsonderwijs leuker en relevanter maken, niet alleen voor de studenten, maar ook voor bedrijven en de regio. PPS-en kunnen als hotspots in het regionale ecosysteem de transitie naar de betekeniseconomie aanjagen en verder versnellen. De betekeniseconomie is een economie waarin mensen, de planeet én geld verdienen in gelijke mate gewaardeerd wordt, én waarbij we niet meer vanuit kolommen en markten, maar vanuit talenten en impact-vraagstukken met elkaar duurzaam het verschil maken. Katapult is in het versnellen van deze beweging een onmisbare en noodzakelijke schakel! En, het leuk is: jij én ik zijn Katapult, wij zijn samen Katapult! Wij kunnen samen onze impact verder vergroten! Doe je mee? 

Wat was jouw inspiratiebron?
Mijn inspiratiebron zijn alle PPS-projectleiders én het kernteam van Katapult die allemaal elke dag weer samen PPS-vorming weer een stukje concreter maken. Dat pionieren, ondernemen, het gewoon niet weten, maar het onderweg dan maar uitvinden geeft mij enorm veel energie om daaraan mee te doen en het te helpen versnellen.