Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Netwerk learning communities

De Topsectoren, NWO waaronder Regieorgaan SIA, werken samen met partners als de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en Katapult. Het doel: een actief netwerk waarin mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samenwerken aan het efficiënt en effectief verbinden van werken, leren en innoveren. Leer alles over hoe het concept learning community werkt en hoe je er zelf mee aan de slag kan! 

Wie kan deelnemen? 

Het netwerk staat open voor beleidsmakers, professionals, onderzoekers betrokken bij of geïnteresseerd zijn in werken leren en innoveren. Heb je interesse? Laat het weten!
Informatie en aanmelden
Volg het netwerk op LinkedIn

Wat doet het netwerk?

Het netwerk stimuleert  onderzoek met bijdragen van mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Als lid van het netwerk kun je deelnemen aan onderzoeksprojecten of zelf projecten starten en leden uit het netwerk uitnodigen om mee te doen. Het netwerk is ook de plek waar je onderzoeksvragen kunt agenderen. Je vindt er vakgenoten en experts met wie je kunt sparren over je projecten en plannen op de vier thema’s ontwerp, groei, organisatie en impact. Als het om vrij onderzoek gaat, kan men gebruik maken van de RAAK-regelingen en de regeling KIEM van SIA.

Twee werkgroepen binnen het netwerk ontwikkelen kennis en instrumenten:

Werkgroep Kennisbasis

Het doel van de werkgroep Kennisbasis is om het concept learning communities van een steviger, meer generieke en breder gedeelde kennisbasis te voorzien voor toepassing in de praktijk. Daarvoor wordt een position paper geschreven dat de inhoudelijke positiebepaling van het concept learning community beargumenteert. Ook bepaalt het de reikwijdte van de interdisciplinaire samenwerking rond het onderwerp en de scope van het netwerk learning communities. Door portfoliomanagement van het Onderzoeksprogramma learning communities van NWO. [link naar https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/human-capital/leren-learning-communities] wil de werkgroep bijdragen aan samenhang en evenwicht in de projecten die met elkaar de (onderzoeks-)vragen over de effectieve en efficiënte inrichting van learning communities beantwoorden. 
Informatie en contact: Tijmen Schipper

Werkgroep Instrumenten

De werkgroep Instrumenten heeft als doel om (bestaande) instrumenten die de ontwikkeling van learning communities bevorderen, openbaar te ontsluiten, (door) te ontwikkelen en de toepassing ervan te versnellen. Dit door een toegankelijke webpagina en database te maken met een overzicht van instrumenten die learning communities ondersteunen. Een aantal instrumenten wordt doorontwikkeld met de kennis over effectieve ontwerp-, evaluatie- en interventiemechanismen. Hiervoor maakt de werkgroep gebruik van de bestaande NWO-learning-communities onderzoeksprojecten en lopende learning communities initiatieven. Daarnaast volgt de werkgroep 10 learning communities om de kwaliteit en werking van bestaande instrumenten te evalueren en om input te verzamelen voor de doorontwikkeling van de instrumenten. Deze 10 proeftuinen leveren ook rijke praktijkvoorbeelden die in de door te ontwikkelen instrumenten worden geïncorporeerd. 
Informatie en contact: Stephan Corporaal

Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van NWO waaronder Regieorgaan SIA en Topsectoren. Doel van de werkgroep is het netwerk, het onderzoeksprogramma en de uitkomsten bekend maken bij stakeholders van het programma en via deze stakeholders bij iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van learning communities, en de groei van het netwerk te stimuleren.  
> Informatie en contact: Leon Jansen

Coördinatie en contactpersonen

Het netwerk beschikt over een kerngroep samengesteld uit 2 leden vanuit NWO, 2 vanuit Topsectoren, 2 vertegenwoordigers vanuit de 3 werkgroepen en een netwerkcoördinator. De kerngroep geeft leiding aan de ontwikkeling van het netwerk en werkt daarbij samen met de Human Capital coördinatoren van de Topsectoren en de brede werkgroep Human Capital van NWO.
Informatie en contact: Frans Grobbe