En later zijn we pas aan de baas gaan vragen of het mochtJames Veenhoff - Denim City

Centra

Tussen 2011 en 2018 zijn >160 publiek-private samenwerkingsverbanden  (PPS) gestart. In het hbo worden deze Centres of expertise genoemd. In het mbo Centra voor innovatief vakmanschap of gewoon PPS.*

Dit zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren gericht op het realiseren van toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk. Zij dragen tevens bij aan de versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities.

De overkoepelende doelstellingen zijn:

  • Het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderzoek en (beroeps)praktijk;
  • Het opleiden van innovatieve professionals en wendbare vakmensen;
  • Het ontwikkelen van nieuwe kennis;
  • Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen;
  • Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven, maatschappelijke en publieke organisaties, alsmede van de betrokken onderwijsinstellingen.

In een gemiddelde PPS zijn 35 bedrijven en organisaties, 375 studenten en 30 docenten actief. In totaal doen 24 hogescholen en 59 mbo-instellingen mee (samen goed voor een vertegenwoordiging van 96% van alle studenten).

Kenmerken

Ieder Centrum kenmerkt zich... 
...als een publiek-private samenwerking tussen meerdere bedrijven, hogescholen en/of mboinstellingen en overheidspartijen. Er wordt vanuit één gezamenlijke visie  gewerkt aan de vraag van het bedrijfsleven. 
...door een economisch en/of maatschappelijk zwaartepunt. Elke Centrum kiest een unieke focus die bijdraagt aan het innovatievermogen en de nieuwe economie van Nederland. Daarbij wordt ook de verbinding gezocht tussen vo-mbo-hbo-wo en de regio.
…door te experimenteren en innoveren binnen de diensten en producten die zij maken. Alle partijen leren daarbij van elkaar ter bevordering van het ondernemerschap. 
…als kruisbestuiving tussen onderwijs & onderzoek, valorisatie & ondernemen. Het gaat om kennisontwikkeling en het delen van expertise uit het bedrijfsleven met het onderwijs, en andersom.

Meer feiten en cijfers in de impactrapportage

* Dit gebeurt inmiddels onder verschillende titels. Zoals Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap, Innovatielabs, Duurzaamheidsfabrieken, Innovatiewerkplaatsen, Communities of Practise, Communities for Development, hybride leeromgevingen, Koplopers, publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Waarbij de kern precies hetzelfde is: het realiseren toekomstbestendig beroepsonderwijs en innoveren van de beroepspraktijk.

 

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP