En later zijn we pas aan de baas gaan vragen of het mochtJames Veenhoff - Denim City

Waarom Katapult

Nederland is goed in leren. We kijken al snel buiten onze grenzen –letterlijk én figuurlijk- en passen pragmatisch toe wat we kunnen gebruiken. En we zijn stiekem één grote en goed georganiseerde metropool van 17 miljoen mensen. Met een geweldige kennis- en onderwijs infrastructuur. En dat alles willen we nog beter maken. 

Want we staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen in het vinden van een toekomstbestendige balans. Energietransitie, verduurzaming, vergrijzing, klimaateffecten, voortgaande digitalisering zijn de grote thema’s. Dit alles maakt een wereld die continu verandert, dichtbij en verder af. Net als de beroepspraktijk van ieder van ons. Onderzoek, onderwijs en die beroepspraktijk spelen continu haasje-over richting het nieuwe. 

Katapult vindt dat een fascinerend proces en wil daarin zoveel mogelijk spelers betrekken. Processen versnellen en intensiveren. En de wisselwerking tussen beroepsonderwijs en praktijk maximaliseren. Het permanent opleiden en ontwikkelen van medewerkers maken we tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Technologische veranderingen

Door alle technologische innovaties verdwijnen er banen, maar er komen ook nieuwe bij. Want wie had er in de jaren '90 gehoord van een app-ontwikkelaar of vlogger? Andere banen krijgen een heel andere invulling: een secretaresse deed voor de komst van de computer heel ander werk dan nu.

De technologische vooruitgang heeft dus niet alleen een enorme invloed op bedrijven en hun businessmodellen, ze stelt ook nieuwe en andere eisen aan de menselijke kant van maatschappij en arbeidsmarkt. Digitalisering zorgt voor een behoefte aan nieuwe, technologie- en data-gerelateerde deskundigheid, en dus aan onderwijs op die gebieden.

Parallel aan dit alles zijn er allerlei maatschappelijke uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Hoe kunnen we de klimaatverandering omkeren? Hoe ontwerpen we een maatschappij waarin iedereen mee kan?

 

Kortom: we staan voor een flinke uitdaging

De immense impact van technologie op de samenleving (in wonen, werken, leren, …) neemt in de toekomst nog verder toe. Daarnaast blijft echter een ander element essentieel voor economische groei en innovatie, en om maatschappelijke problemen op te lossen: de aanwezigheid van menselijk kapitaal.

Als we de kansen willen grijpen die digitalisering oplevert, moeten we investeren in zelfredzame mensen. In mensen die innovatief en proactief handelen in een onzekere en snel veranderende context. En dan hebben we het niet alleen over de groeiende vraag naar bèta-technici. Voor vrijwel alle banen is een steeds hoger niveau van digitale vaardigheden en geletterdheid, maar ook van zelfredzaamheid nodig. Daar komt nog bij dat technologen niet in isolatie aan oplossingen werken, maar samen met anderen.  Digitalisering raakt iedereen.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl