Communities for Development

683 keer bekeken

In de samenwerkingsverbanden worden prachtige resultaten geboekt op het gebied van onderwijs, innovatie, onderzoek en ondernemerschap. Bekijk hieronder de resultaten van samenwerken. We zijn heel nieuwsgierig naar jouw favorieten, dus stem gerust! Jouw best practise hier? Neem dan even contact op.

Het belangrijkste is toch wel je Unique Selling Point (USP). Dat moet je hebben omdat je dan laat zien dat je heldere keuzes kunt maken. Dat bedenk je niet zomaar. Dat is een proces.

Een combinatie van luisteren naar wat er al is gedaan en naar wat studenten en ondernemers willen. Nu, na 3 jaar na de start, kunnen we met recht én met trots zeggen dat het is gelukt: de verbinding is er.” Aan het woord zijn Peter Engelen, Cyriel Mentink en Marous Kuijer.

 
"Het belangrijkste is toch wel je Unique Selling Point (USP). Dat moet je hebben omdat je dan laat zien dat je heldere keuzes kunt maken. "

Peter Engelen, directie

 

Peter Engelen (directeur), Cyriel Mentink (Business Development en Onderwijsontwikkeling) en Marous Kuijer (Algemene Zaken) vertellen wat CHILL tot een succes maakt, hoe het zo is gekomen, maar vooral ook hoe het een nog groter succes kan worden.

Succesfactor 1: een helder USP

Een duidelijk Unique Selling Point (USP). “Dat moet je hebben omdat je dan laat zien dat je heldere keuzes kunt maken. Een USP bedenk je niet zomaar. Dat is een proces. Een combinatie van luisteren naar wat er al is gedaan en naar wat studenten, docenten en ondernemers willen. Nu, 3 jaar na de opstart, kunnen we met recht én met trots zeggen dat het is gelukt: de USP en de verbinding is er.”

Succesfactor 2: ondernemend onderwijs

Dat het bij CHILL draait om onderwijs, is klip en klaar. En in combinatie met het netwerk en de ervaring van Peter Engelen (hij werkte ruim 25 jaar bij DSM) is de verbinding met de business nu een feit. Het resultaat is een omgeving waarin studenten, docenten, onderzoekers en kenniswerkers uit het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. En dat doen ze niet zomaar. In Communities for Development wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan oplossingen die voor opdrachtgevers heel relevant zijn. Studenten leren in een professionele setting wat ‘het echte werk’ is. Het gaat hier niet meer om een inspanningsverplichting, maar om resultaatverplichting. En dat blijkt vaak een perfecte voedingsbodem voor leren, zowel op inhouds- als competentieniveau. En dat is ook wat studenten verwachten: geen routineanalyses, maar uitdagingen die hun geestdrift aanwakkeren.

Succesfactor 3: de juiste locatie

De Chemelot Campus is een open omgeving in ontwikkeling die draait om materialen en mensen. De infrastructuur werkt als katalysator; alle bedrijven hier in de omgeving zijn namelijk bezig met materialen. Het is de plek waar studenten heel direct contact kunnen hebben met hun werkveld en mogelijk toekomstige werkgevers. Dat inspireert!

Succesfactor 4: gezamenlijke inspanning

Bij CHILL gaat het om verbetering en verbinding en dat komt terug in het logo: twee halve cirkels vormen samen één geheel. De helften zijn identiek en hebben elkaar nodig; er spreekt actie en plezier uit het logo. Maar het belangrijkste aspect is toch wel gelijkwaardigheid. Iedereen die bij CHILL meewerkt aan een project, doet dit vanuit eigen kracht. Het is niet: docent versus student, of opdrachtgever versus uitvoerder, maar samen werken aan resultaat. Kortom: chemie is een gezamenlijke inspanning en CHILL is de plek om dat te realiseren.

Succesfactor 5: geen ‘nee’ accepteren …….met focus denken en doen in termen van mogelijkheden

De mensen van CHILL denken in oplossingen en maken van elke belemmering een mogelijkheid. Dat betekent hard werken en niet opgeven. Ze geven een Masterclass die nu geen geld oplevert (maar de volgende keer wel), ze doen een aanbod aan founding partners dat zij niet kunnen weerstaan (na zes jaar), ze schatten de accreditering op de juiste waarde (het is een middel, geen doel). Een accreditatie/inspectie-kader geeft de ‘ruimte’ aan waarbinnen het onderwijs vormgegeven kan worden. Het is zaak om die ruimte en kansen optimaal te benutten zodat onderwijs kan innoveren en kan mee ontwikkelen met behoeften.

Hun werkwijze doet de Engelse regel 'how to bend, not break the rules' alle eer aan. Ze accepteren niet zomaar een ’nee’. Maar in plaats van zich laten leiden door belemmeringen, kijken ze hoe het wel kan en denken ze in alternatieven.

Succesfactor 6: werken in community’s

Werken op basis van gelijkwaardigheid – dat is de kern van de Communities for Development. Hierin werken docenten, experts van CHILL, opdrachtgever en studenten samen aan het resultaat. Een resultaat waar bedrijven in de meeste gevallen ook voor betalen, omdat er echte opbrengst is. Opbrengst die past binnen innovaties vanuit het bedrijfsleven. En waaraan studenten op alle niveaus bijdragen. MBO, HBO en WO. Allen met hun eigen rol en inbreng. Allen onmisbaar. Precies zoals het in hun verdere carrière zal zijn. Daarop bereidt CHILL deze ‘young professionals’ heel goed voor.

Uitdaging

Juist door die Communities for Development is er alle reden om ook mbo-studenten te laten CHILL-en. De eerste schreden in deze richting zijn voorzichtig gezet en zowel het succes als het enthousiasme is besmettelijk. De uitdaging is om samen met de onderwijsinstellingen te kijken hoe we dit kunnen inbedden in de bestaande onderwijsstructuren en kwalificatiedossiers.

Gouden tip van CHILL

“Zorg ervoor dat je je visie en je USP hebt ingebed in je structuur en processen. Dwz een hierop afgestemde organisatie (inclusief corporate identity). Het stelt je in staat  een heldere boodschap uit te dragen en zorgt voor herkenbaarheid”.

Meer weten?

Peter Engelen
Directeur CHILL
+31 (0)46 702 2783
peter.engelen@chillabs.nl

Afbeeldingen

Stemmen

18 / 362 stemmen

Twitter

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP