Havenmentaliteit ontwikkelen

807 keer bekeken

In de samenwerkingsverbanden worden prachtige resultaten geboekt op het gebied van onderwijs, innovatie, onderzoek en ondernemerschap. Bekijk hieronder de resultaten van samenwerken. We zijn heel nieuwsgierig naar jouw favorieten, dus stem gerust! Jouw best practise hier? Neem dan even contact op.

Studenten kun je niet dwingen, wel interesseren. De prestatiebeurs en een bedrijfsmentor zijn mooie instrumenten. De toegevoegde waarde van het CIV Maintenance en Procestechniek in Drechtsteden-Rijnmond.

Ten tweede hebben alle collegevoorzitters zitting in het Centrum, met als gevolg dat de focus binnen de scholen nu ook meer op maintenance en proces-gerelateerde opleidingen is gericht. Aan het woord zijn Cees Alderliesten (bedrijf Deltalinqs), Harry van der Voorn (Albeda College en Zadkine) en Daan Wortel (STC-group).

 

"Het is voor mij de uitdaging om in de komende jaren een regionaal arbeidsmarktplatform te bouwen, waarin het bedrijfsleven zich organiseert in één strategie, scholen meewerken aan de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, en bieden we stageplaatsen aan. Dan kunnen we de versnippering proberen tegen te gaan."

Cees Alderliesten, Deltalinqs

 


“Het Civ heeft hier met name de rol van vehikel zeer effectief vervuld. Ten eerste is er sprake van een nog intensievere samenwerking tussen de drie mbo-scholen (STC-group, Zadkine en Albeda College) rond Maintenance en Proces. Zij willen de infrastructuur optimaliseren om naast Proces ook voor Maintenance tot een Top Centrum/Locatie /Simulatie te komen. Voor Maintenance ligt de focus op de RDM en voor Proces in Brielle. Ten tweede hebben alle collegevoorzitters zitting in het Civ met als gevolg dat de focus binnen de scholen nu ook meer op maintenance en proces-gerelateerde opleidingen is gericht. Ook zij hebben getekend voor de prestatie-afspraken (zie verderop). Ook zij willen de bedrijven die zijn verenigd in Deltalinqs meenemen in hun strategie. En als laatste het feit dat doordat we het Civ hebben, hebben we een plek binnen de structuurwijzigingen die spelen bij twee van de drie mbo-scholen; alle drie weten ze dat we er zijn. Dit zijn écht verdiensten van het Civ en daarmee een bijdrage aan ons succes.”

Aan het woord zijn Cees Alderliesten, geflankeerd door Harry van der Voorn en Daan Wortel – kort gezegd, de drie musketiers van het mbo-onderwijs in de Drechtsteden-Rijnmond regio, het haven gebied. Hoewel snel duidelijk is dat het bedrijfsleven - in de persoon van Cees Alderliesten - de leiding heeft, zijn de perspectieven van Harry (Albeda College en Zadkine) en Daan (STC-group) een goede en inhoudelijke aanvulling – gedrieën vormen zij één geheel: naast maritiem en logistiek onderwijs hebben ze een passie voor proces en maintenance. Het gesprek gaat vooral over deze laatste twee gebieden en welke uitdagingen hier spelen. En die komen werkelijk vanuit elke invalshoek.

UITDAGINGEN

1. De Rotterdamse mentaliteit: van praten naar poetsen!

De drie mbo-scholen STC, Zadkine en het Albeda College hebben een duidelijke positie en een goede naam in de regio. Deze jarenlange samenwerking heeft al de nodige successen opgeleverd. Zo zijn er prestatieafspraken gemaakt; de scholen hebben een commitment afgegeven voor een aantal gediplomeerden en het bedrijfsleven geeft een carrière startgarantie. Kort en goed betekent dit dus een baan als je uit de schoolbanken komt.

Toch lijkt dit nog niet genoeg om het benodigde aantal studenten voor maintenance te interesseren. Deels heeft dit te maken met de breedte van het begrip ‘onderhoud’ en de wijze waarop je bij deze richting uitkomt. Ook het imago van de studie kan wel een ‘onderhoudsbeurt’ gebruiken.

Maar uitdagingen zijn er om te worden aangegaan en daarom moet het Maintenance College meer de status van een keurmerk krijgen. Net als het Proces College overigens. Dat keurmerk wordt geladen door de prestatiebeurs en de bedrijfsmentor – twee zaken die voor de klanten – lees: studenten – een belangrijke stimulans zijn. Vooral die laatste speelt een belangrijke rol; de mentor kan ‘in het echt’ laten zien wat een onderhoudsman betekent voor een onderneming, fabriek of machine. Zoals Rotterdammers dat zo fijnzinnig kunnen zeggen: ’Niet lullen maar poetsen’.

2. Kennistekort en het imagoprobleem!

Het imago van de studie speelt overigens ook op andere vlakken een rol. De heren verwoorden dit als volgt: “Kinderen leren op school wel waar Afrika ligt en over de 80-jarige oorlog, maar ze weten niet wat er in hun eigen achtertuin gebeurt. Dat willen we veranderen en daarom gaan alle kinderen in groep 7 hier uit de regio een week lang met de Haven aan de slag. En bij de vmbo-leerlingen gaan we langs om te vertellen dat zij zich kunnen specialiseren voor maintenance en proces. We kunnen ze tenslotte niet dwingen, wel interesseren!

Verder praten we met ouders, want juist zij blijken een doorslaggevende rol te spelen in de studiekeuze. We hebben dus ook wel eens in een moskee gestaan om te vertellen hoe leuk en interessant de Rotterdamse Haven is. Dan kennen we de Week van de Procestechniek, Girls Day, Port Rangers… kortom, we proberen doelgroep-specifiek mensen te informeren en interesseren.

3. De krachten bundelen: naar één strategie voor de regio!

De veelheid aan ontwikkelingsmogelijkheden lijkt oneindig: van basisschool tot TU – de regio heeft het, de regio biedt het. De structuur en samenhang van bedrijven en onderwijsinstellingen hier zijn dynamisch en de mogelijkheden zijn daardoor eindeloos. Het nut en de noodzaak van clustering op elk van deze vlakken helpt om de dynamiek te trechteren en de keuze te vergemakkelijken.

Cees besluit het verhaal: “Door die enorme diversiteit is voor mij de uitdaging om in de komende jaren een regionaal arbeidsmarktplatform te bouwen waarin het bedrijfsleven zich organiseert in één strategie: zo werken wij in promotionele sfeer mee, zo helpen wij scholen met de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, zo bieden we stageplaatsen aan... Als we dit op alle niveaus doen (mbo/ Civ, hbo/Coe en Main Port University) dan kunnen we de versnippering proberen tegen te gaan en dat is voor alle betrokken partijen een mooie, solide basis voor de toekomst.”

Gouden tip:

“Studenten kun je niet dwingen, wel interesseren. De prestatiebeurs en een bedrijfsmentor zijn mooie instrumenten. Het helpt écht om studenten zo’n steuntje – of duwtje – in de rug te geven. Tot slot: zet het bedrijfsleven in de driver seat, dan kan het samen met het onderwijs er wat moois van maken”

Afbeeldingen

Stemmen

16 / 362 stemmen

Twitter

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP