18-03-2020

Actiescan Learning Communities

#Topsectoren #Impact en analyse #Samenwerken

Actiescan Learning Communities

Actiescan Learning Communities

Wat is het doel?

De actiescan brengt leden van Learning Communities met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij de samenwerking en de meerwaarde van hun Learning Community beleven. Het is een analyse- en actietool die overal te gebruiken is waar mensen samen werken aan innovatie in leren en werken. Individuele deelnemers kunnen met deze scan hun eigen perspectief in kaart brengen. Maar samen het gesprek voeren is veel effectiever. Dat levert in één sessie een concrete ontwikkelagenda voor de komende jaren op. 

Voor wie is het bedoeld? 

Voor alle samenwerkingsverbanden die tot doel hebben leren- werken- en innoveren sterker te verbinden.

Wat houdt de tool in?

De actiescan bestaat uit 20 vragen die deelnemers van een Learning Community kunnen scoren. Het invullen ervan leidt tot zelfreflectie: hoe zit dit bij ons? Wat is mijn rol? Individuele deelnemers brengen met de scan hun eigen perspectief in kaart. Vervolgens vindt een dialoog plaats met een ontwikkelagenda als resultaat. Voor de gespreksleider is een handreiking opgesteld. 

Hoe gebruik je de tool?

 1. De eerste stap
  Deelnemers van een Learning Community scoren de 20 vragen. Dit kan voorafgaand of tijdens het gesprek. De scan kan digitaal worden ingevuld. De projectleider maakt hiervoor een account aan op de Katapultwebsite (https://www.wijzijnkatapult.nl/actiescan-learning-communities/)
   
 2. De tweede stap
  De verzamelde scores vormen het onderwerp van het gesprek. Bespreek ieders perspectief en rol; waar zitten de ontwikkelpunten voor deze Learning Community? Een goede gespreksleider is hierbij belangrijk.
   
 3. De derde stap
  Vertaal de ontwikkelpunten naar een actieagenda en verdeel vervolgens de acties.

Actiescan Learning Communities

Gebruik deze tool online

Wat is een Learning Community?

Lees ook

PPS voor MKB

PPS voor MKB 2

PPS voor MKB 3

PPS voor MKB 4

PPS voor MKB 5