29-04-2020

Reflectie op samenwerken

#Impact en analyse #Samenwerken

Reflectie op samenwerken

Reflectie op samenwerken

Wat is het doel?

Samenwerken met verschillende partners is vaak ingewikkeld. Belangrijk is dat elke partner zowel iets kan halen als brengen. Deze tool helpt partners bij het reflecteren op hun samenwerking en bij het bepalen welke onderdelen van de samenwerking om extra aandacht vragen. 

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die samenwerkt met meerdere partners. 

Wat houdt de tool in? 

De tool bestaat uit een praatplaat en een follow-up plaat. De praatplaat helpt bij het reflecteren op de samenwerking. Verschillende dimensies van samenwerken komen aan bod. Op de follow-up plaat vat je vervolgens samen wie welke vervolgacties gaat uitvoeren. 

Hoe gebruik je de tool?

 1. De eerste stap
  Plan een bijeenkomst met de partners van de samenwerking.
   
 2. De tweede stap
  Vul de praatplaat en follow-up plaat gezamenlijk in. Dit kan ook individueel en vooraf worden gedaan. Bespreek in dat geval ieders invulling. Beide platen hebben een uitgebreide handleiding.
   
 3. De derde stap
  Sluit de bijeenkomst af met een samenvatting van de afspraken wie wat gaat doen.
   
 4. De vierde stap
  Bewaar beide platen en check na verloop van tijd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Reflectie op samenwerken

Download onze tool

Lees ook

PPS voor MKB

PPS voor MKB 2

PPS voor MKB 3

PPS voor MKB 4

PPS voor MKB 5