03-11-2020

Stappenplan MKB!dee

#Financiering #MKB

Stappenplan MKB!dee

Stappenplan MKB!dee

Wat is het doel?

Door te investeren in scholing en ontwikkeling van je huidige (en toekomstige) werknemers versterk je je organisatie. Je kunt daarbij echter problemen ondervinden, die ervoor zorgen dat je niet of minder investeert in scholing en ontwikkeling. MKB!dee biedt je de kans uit te proberen hoe je die belemmeringen kunt wegnemen.

Maar hoe ga je daarbij te werk? In dit stappenplan lees je de verschillende stappen die je kunt zetten om tot een subsidieaanvraag en project te komen.  

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die een MKB!dee aanvraag wil indienen. De doelgroep van MKB!dee is een ondernemer met een bedrijf tot 250 werknemers. Zij kunnen zelfstandig een projectvoorstel indienen of in samenwerking met andere mkb-ondernemers. Als een project in samenwerking wordt uitgevoerd mogen ook grote bedrijven en niet-ondernemers zoals brancheorganisaties en onderwijsinstellingen mee doen in het project. Let op: vraag je subsidie aan samen met andere organisaties, zorg dat minimaal 65 procent van de betrokkenen partijen mkb-ondernemers zijn.

Er is dit jaar € 2,7 miljoen van de €10 miljoen beschikbaar voor mkb-bedrijven tot 50 werknemers die veelal door te weinig tijd, geld of capaciteit moeite hebben met het creëren van een goede leercultuur. 

Wat houdt de tool in? 

In dit stappenplan lees je de verschillende stappen die je kunt zetten om tot een subsidieaanvraag en MKB!dee project te komen.

Hoe gebruik je de tool?

Doorloop alle zes stappen van het MKB!dee stappenplan (hieronder in het kort weergegeven), en lees de extra informatie op de website van RVO.

 1. Bepaal je doel
  Bepaal vooraf wat je met je project wilt bereiken. Welke problemen die je ondervindt wil je wegnemen? Noem minimaal twee concrete knelpunten die het project oplost.

  De MKB!dee-subsidie is niet bedoeld:
  • om het algemene probleem van het tekort aan goed opgeleid personeel op te lossen;
  • voor het scholen van personeel door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden.
    
 2. Bedenk wat je oplossing is
  Je bent helemaal vrij om te bedenken hoe je de problemen die je hebt geïdentificeerd wilt oplossen. Aanvragen moeten twee belemmeringen bij mkb-ondernemers wegnemen, kijk ook goed naar de andere criteria. Om een indruk te geven van het palet aan oplossingen van de huidige lichting, hebben we elf veelgenoemde behoeftes van mkb'ers, compleet met voorbeelden van oplossingen voor je op een rij gezet.
   
 3. Bepaal of je wilt bijdragen aan actuele beleidsthema’s
  Indien je project bijdraagt aan enkele actuele beleidsthema’s kan dit extra punten opleveren bij de beoordeling. Dit is echter niet verplicht. De vier categorieën van actuele beleidsthema’s zijn:
  • het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT-sectoren;
  • menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
  • menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.
    
 4. Bedenk of je een project alleen wilt indienen of met partners
  Sommige problemen kun je alleen oplossen, maar er zijn ook problemen waar je anderen bij nodig hebt. Denk aan andere ondernemers (groot en klein), maar bijvoorbeeld ook brancheorganisatie(s), scholen en kennisorganisaties.  
   
 5. Bepaal hoeveel subsidie je wilt aanvragen en geef de kosten op hoofdlijnen weer
  Een individuele mkb ondernemer kan maximaal €124.999,- aanvragen. Een samenwerking van meerdere partijen kan maximaal €200.000,- aanvragen. Het maximum bedrag per deelnemer is ook hier €124.999,-. Om versnippering van het subsidiebudget tegen te gaan is er een minimumbedrag per deelnemer opgenomen van €25.000,-. Geef in je subsidieaanvraag een overzicht van de kosten op hoofdlijnen. De maximale looptijd van het project mag twee jaar zijn.
  ​​​​​​​

  N.B. Overheden kunnen ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Als dit plafond is bereikt, mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen steun meer worden verleend.
   
 6. Vul het format voor het projectplan (en bijlagen) in op de website van RVO
  De aanbevolen omvang van het projectplan is maximaal zes pagina’s. Je kunt vanaf 20 oktober 9.00 uur inloggen bij het eLoket van RVO en je aanvraag tot uiterlijk 19 januari 2021 om 17.00 uur versturen.

  Ons advies is: wacht niet tot het allerlaatste moment.

 

Informatie of advies?

De ondersteuning van het netwerk van MKB!dee is altijd bereid mee te denken aan de hand van de geleerde lessen en werkende modellen van voorgaande jaren.  Neem contact op met PTvT via: (085) 051 06 00 of vul hier het contactformulier in.  

Voor vragen over de regeling kun je contact opnemen met RVO. Via het telefoonnummer 088 042 42 42, of via één van de andere opties.

 

Stappenplan MKB!dee

Download onze tool

Lees ook

PPS voor MKB

PPS voor MKB 2

PPS voor MKB 3

PPS voor MKB 4

PPS voor MKB 5