Webinar Resultaten Regioscan Digitalisering en presentatie Ecosysteemkaart

In elke provincie in Nederland is eind 2022, begin 2023 de Regioscan Digitalisering mkb uitgevoerd; een systematische inventarisatie van regionale publiek private initiatieven en activiteiten gericht op digitalisering van het mkb. De Regioscan is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies en een aantal grote gemeenten, met ondersteuning van Platform Talent voor Technologie en Dialogic. Met dank aan Platform31 nodigen wij jullie uit om dinsdag 21 november van 11:00 tot 12:00 de resultaten van de Regioscan met elkaar te bespreken. We zullen je dan bijpraten over de Regioscan, de resulterende Ecosysteemkaart en er is natuurlijk genoeg ruimte voor vragen en interactie.

 

Ben je benieuwd naar het ecosysteem van publieke of publiek-private initiatieven die digitalisering bij mkb stimuleren? Wil je graag onderdeel zijn van meer samenhang, samenwerking en doorverwijzing tussen initiatieven?

>> Meld je dan aan voor ons evenement.