Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Kennisontwikkeling in de regio

Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs, waar wij samen met een groot aantal van jullie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan hebben gewerkt heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. Dit plan bevatte een aanpak voor opschaling van 50 publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs. Dat plan is voorwaardelijk toegekend met het verzoek het plan op een aantal onderdelen aan te passen en te verbeteren. Dat aangepaste plan is onlangs door de NGF commissie beoordeeld en heeft 210 miljoen euro volledig toegekend gekregen! In dit aangepaste plan gaan we uit van de opschaling van 15 pps’en. Hiermee willen we een deel van de kloof dichten tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt en een impuls geven aan de toepassing van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (midden- en klein) bedrijven. 

Wat houdt het opschalingsplan precies in?
Tekorten. Er gaat geen dag voorbij of we zien het onderwerp voorbij komen. De energietransitie, digitalisering, maatschappelijke uitdagingen en de vergrijzing. Dit zijn allemaal zaken waar we niet om heen kunnen en die grote gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voldoende goed geschoolde mensen. Vaak sluit hetgeen wat op school geleerd wordt niet helemaal aan op de beroepspraktijk. Verouderd lesmateriaal, gebrek aan innovatie en de snelheid van techniek. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de mensen die worden opgeleid niet (direct) inzetbaar zijn in de beroepspraktijk. Hoe mooi zou het zijn als scholen en bedrijven (nog beter) gaan samenwerken zodat we de tekorten kunnen verkleinen? 

Er zijn nu inmiddels meer dan 450 publiek-private samenwerkingen (pps). In de afgelopen 10 jaar hebben deze pps’en laten zien dat zij hier een goede bijdrage aan hebben geleverd. Bedrijven en scholen vinden elkaar steeds beter waardoor het verschil steeds kleiner wordt. Binnen deze pps’en zijn er een goede ideeën bedacht en uitgevoerd die bewezen hebben dat het werkt! Inmiddels zijn er 12.000 bedrijven aangesloten en 1240.000 studenten opgeleid. Er ligt dus een goede basis, maar we moeten naar grotere aantallen om echt impact te kunnen maken. Nu wordt er in een regio ongeveer 4 tot 6% van het mkb bereikt. We willen 15 tot 25% van het mkb in de regio bereiken. Hoe meer mkb'ers betrokken zijn bij de pps hoe beter de vraagarticulatie. De meeste pps'en zijn nu start-ups, we hebben een proof-of-concept, maar we willen hier scale-ups van maken. Als het bedrijfsleven het nut van de pps inziet dan willen ze ook vaak een grotere bijdrage leveren, zodat een pps zelfvoorzienend kan worden. Met dit voorstel worden juist deze beste ideeën verder uitgewerkt en gedeeld, zodat nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken.

Veel kansen voor leven lang ontwikkelen in de regio voor iedereen!
Naast de voorwaardelijke toekenning van het opschalingsvoorstel zijn ook de voorstellen De Nationale LLO-katalysator en het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden toegekend. In totaal komen er dus honderden miljoenen euro's beschikbaar voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hiermee wordt er dus een enorme impuls gegeven aan samenwerking en kennisontwikkeling in de regio. De voorstellen hebben elk een iets andere focus maar vullen elkaar naadloos aan - iets wat we in de uitwerking naar onvoorwaardelijke toekenning nog goed gaan uitwerken. We gaan vanuit Katapult dus zoveel mogelijk samen aan de slag en streven dus in ieder geval naar zoveel mogelijk een gezamenlijk (kennis)programma, om het voor de partijen in de regio zo makkelijk mogelijk te maken! 

Nog meer kansen: de verbinding tussen innoveren en opleiden
Het gaat niet alleen om leven lang ontwikkelen. Juist de brug tussen innovatie en opleiden zorgt ervoor dat we als Nederland bijblijven, kunnen bijscholen én slimmer en productiever gaan werken. Ook in de Innovatiepijler zijn veel voorstellen (al dan niet voorwaardelijk) toegekend. In veel gevallen wordt daar ook geïnvesteerd in Field Labs, Centres of expertise en Learning Communities, waar de verbinding wordt gelegd tussen innoveren, leren en werken. Samen met de Human Capital Topsectoren streven we ook hier naar een gezamenlijk (kennis)programma, zodat we de kennis die aanwezig is goed benutten en diverse geldstromen en acties op elkaar gaan aansluiten!

En nu, aan de slag!
Het Nationaal Groeifonds maakt het mogelijk dat de we gezamenlijk een enorme impuls kunnen geven om te zorgen voor voldoende goed geschoolde mensen. We gaan samen met alle partners een programma opbouwen waar iedereen zijn/haar vragen kwijt kan én zijn/haar expertise in kwijt kan. 

Bekijk hier het volledige plan en de bijlagen: