Regionale prioriteiten

Het voorstel: Opschaling van Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs, heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Met het (voorwaardelijk) toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven (ecosysteem pps'en) op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten. 

Aangezien wij willen komen tot de 15 meest impactrijke initiatieven zijn de provincies de afgelopen weken gevraagd om aan te geven wat hun regionale prioriteiten zijn. Waar liggen uitdagingen binnen de provincie en waar moet impact worden gecreëerd? Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de digitalisering van de maakindustrie én de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk hier het totaaloverzicht van de prioriteiten van de provincies en de aanvullende informatie.