Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Stappenplan High Impact Pps (HIP)

Op 21 oktober 2022 is 210 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds voor het Opschalingsplan publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs volledig toegekend. Met het toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten. Een High Impact Pps (HIP) is een consortium van succesvolle en verduurzaamde pps'en aangevuld met nieuwe partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden en andere relevante maatschappelijke stakeholders die samenwerken in de keten om coherente en geïntegreerde oplossingen voor (onder meer) mkb rond een grote (regionale) maatschappelijke uitdaging. 

Op deze pagina nemen we je mee op reis door de verschillende fasen die een HIP zal doorlopen. Van verkenningsfase tot en met het uiteindelijk verduurzamen van de HIP. Deze fasen vind je ook terug in het peer review framewerk voor pps'en. Per fase worden documenten, tools en andere hulpmiddelen verzameld die kunnen inspireren en hands on handvatten kunnen bieden. Omdat het plannen en bouwen van een heus ecosysteem nog vooral ‘work in progress’ is en we gaandeweg ook met elkaar zullen moeten leren wat werkt en helpt, zal nog niet voor alle fasen materiaal voorhanden zijn. Deze pagina is dan ook dynamisch en zal de komende tijd regelmatig worden aangevuld.

Mocht je opmerkingen, suggesties (voor materiaal of onderwerpen) of vragen hebben, mail ons vooral via hallo@wijzijnkatapult.nl.

1

Fase 2– Ontwikkelen

Gefeliciteerd! Je hebt je aanvraag succesvol ingediend. Je hebt middelen toegekend gekregen voor de eerste twee jaar (subsidiegelden zullen jaarlijks worden uitgekeerd).
In deze twee jaar is je doel om einde fase 2 (Ontwikkelen) van het fasemodel pps te bereiken. Dat betekent dat de aannames in het business plan zijn getest en gevalideerd aan de hand van interacties met de huidige en beoogde doelgroepen en partners. De eerste ‘klanten’ en ‘partners’ hebben zich gecommitteerd om samen met de ecosysteem pps de eerste producten en diensten te testen. Er zijn niet alleen minimum viable proposities maar er is ook een minimum viable ecosysteem gevormd. De pilots om het bestaansrecht van de ecosysteem pps te valideren in de markt zijn van start gegaan. Je hebt je eerste successen weten te boeken en de eerste resultaten van de meerwaarde van jouw ecosysteem pps beginnen zichtbaar te worden.

Medio 2025 dien je een zelfreflectie in, waarin je gevraagd wordt om zowel terug te kijken als vooruit te kijken. Voorafgaand aan deze zelfreflectie zal een peer review plaatsvinden. De bevindingen van deze peer review en van de jaarlijkse impactmetingen zijn een belangrijke input voor deze zelfreflectie. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit leden die door RVO zijn aangewezen, bepaalt vervolgens of jouw ecosysteem pps geld krijgt voor de volgende twee jaar (jaar 3 en 4). De uitkering van de gelden zal jaarlijks plaatsvinden.

Ook in deze fase ondersteunen we je met zowel een kennisprogramma als onderzoeksprogramma. Het doel van het onderzoeksprogramma is het in beeld krijgen van succesvolle interventies en activiteiten in het opschalen van pps-en. Via het kennisprogramma delen we deze inzichten, good practices en lessons learned die jij vervolgens weer kunt gebruiken voor je eigen ecosysteem pps. Zo vormen we een lerend netwerk.

Op het einde van deze fase heb je een herijkt business plan gebaseerd op de inzichten en resultaten van de eerste twee jaar. Je hebt de gelden toegekend gekregen voor de volgende fase: valideren.

Tijdslijn: juli 2023 – juni 2025