Oplossingsgericht; conceptueel; doorzetter

Alexander weet op geheel eigen wijze de verbintenis te leggen en de brug te slaan tussen het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in praktijkgericht onderzoek. Hij legt de nadruk op de dynamische buitenwereld van bedrijven en laat lectoraten en docent-onderzoekers weg bewegen van het klassieke schoolmodel om ze meer aansluiting te laten vinden met het werkveld. Met het Centre of Expertise TechForFuture HTSM Oost heeft hij praktijkgericht onderzoek op de kaart weten te zetten in de regio en zijn er duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan met bedrijven die bereid zijn zowel financieel als in-kind bij te dragen in het onderzoek. Bedrijven die betrokken zijn bij één van de negentig onderzoeksprojecten van het Centre geven aan dat door het onderzoek hun innovatievermogen is versterkt en benadrukken de toegevoegde waarde van de samenwerking met het hbo.  Alexander zet daarbij niet het Centre of Expertise centraal, maar biedt juist het podium aan de betrokken lectoren, onderzoekers en bedrijven. Daar waar zij binnen lectoraten en bedrijven vakinhoudelijk deskundig zijn, besteedt Alexander op een overtuigende manier vooral aandacht aan de onderliggende business case en het belang van een sterk en evenwichtige PPS. Op deze manier ontstaan duurzame samenwerkingsverbanden waarbij partijen zich door hun investering in tijd en geld zich volledig committeren aan het onderzoek. Hierdoor leiden de onderzoeksresultaten tot innovatieve oplossingen voor het bedrijfsleven en een doorwerking naar het onderwijs dat praktijkgerichter wordt met verrijkende real-life case studies. 

 

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
Oplossingsgericht, conceptueel, doorzetter; ziet licht in elke tunnel.

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Het concept van in-cash cofinanciering door bedrijfsleven

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Het model van Publiek Private Samenwerking in de techniek met in-cash cofinanciering werkt goed en dat verder differentiëren (specifieke tech-crossover gebieden) en uitbreiden (nationaal, Europa).

Het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen zal substantieel moeten worden en daarmee de onderzoekende houding van elke HBO student bewerkstelligen. De Publiek Private Samenwerking zorgt voor de verbinding met maatschappij en bedrijfsleven en dus de context waarin nieuwe kennis gegenereerd wordt.

Wat was jouw inspiratiebron? 
Wim Kok; het belang van werkgelegenheid en daarmee het belang van innovatie in de maatschappij, met als bouwsteen solide consortia.
Hendrik Lorentz; het belang van praktijkgericht onderzoek en experimenteer mogelijkheden (laboratoria).