Organisatie en contact

Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft het programma inhoudelijke sturing, rekening houdende met zowel de belangen van het onderwijs als van het bedrijfsleven. Daarnaast analyseert en bundelt de Raad van Advies de succesfactoren van de verschillende pilots en geeft op basis daarvan een advies voor een landelijke opschaling. De Raad van Advies bestaat uit: Jacco Vonhof (VNO-NCW/MKB-NL), Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie EZK), Feite Hofman (directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie van het ministerie OCW) en Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen)

Programmateam
De praktische uitvoering van de ‘Mkb-route in het Hbo’ ligt in handen van het programmateam. Dit bestaat uit: Gertrud van Erp (VNO-NCW/MKB-NL), Amanda Thakoerdin (ministerie van EZK), Patrick Leushuis en Sjoerd de Jong (ministerie van OCW), Sandra Storm (VH), Annemarie Knottnerus (PTvT, tevens projectleider) en Erica Wortel (Communicatie).

Voor contact kunt u opnemen met:
Projectleider Annemarie Knottnerus, A.Knottnerus@ptvt.nl