Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Over ons

De tien Nederlandse topsectoren willen er zorg voor dragen dat we blijven investeren in opleiding en scholing op voor Nederland cruciale gebieden. Topsectoren nemen bij deze vraagstukken een unieke positie in. 

Korte lijnen, snelle transities

Onze meerwaarde is dat we de partners in de driehoek bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs verenigen. We zijn actief op alle domeinen die voor de transities relevant zijn. We hebben korte lijnen met beleid en bestuur én we kunnen met onze Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) en partners in sectoren en regio’s de plannen snel omzetten in praktische activiteiten met onderzoeksinstellingen, scholen en bedrijven.

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023

We bundelen onze krachten om hier de komende vier jaar aan te werken volgens de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023. Deze is op 19 november 2019 samen met het Kennis en innovatie Convenant (KIC 20-23) door de staatssecretaris van EZK aangebonden aan de Tweede Kamer. De roadmap heeft een meerjarig perspectief. Resultaten worden in de loop van de komende vier jaar behaald. In de afgelopen periode is daar een stevige basis voor gelegd. Met deze Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 geven we daaraan voor meerdere jaren gezamenlijk richting. Dat doen we met dezelfde responsiviteit die we van onze omgeving vragen. We leggen de lat daarmee weer een stukje hoger en dat is precies ook wat de omgeving van ons vraagt.

Partners

Voor realisatie van de ambities uit de roadmap werken de topsectoren samen met een groot aantal netwerken en partners. 

•    Klimaatakkoord, Taakgroep Arbeidsmarkt & Scholing
•    SER, actieteam
•    SIA en NWO, onderzoeksprogramma Learning Communities
•    TNO, onderzoeksprogramma en programmatische aanpak voor sociale innovatie
•    Techniekpact, landelijke regiegroep
•    Marktsegment Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie (ECK) 
•    OCW, Skills-platform voor kennisuitwisseling tussen onderzoekers en andere relevante partijen
•    Vereniging hogescholen
•    Mbo raad
•    Sbb
•    VNO NCW

Filter